Thursday, February 12, 2009

MATLAMAT / OBJEKTIF PANITIA

MATLAMAT:

MENINGKATKAN MUTU DAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH SELARAS DENGAN CITA-CITA DAN ASPIRASI AKADEMIK SMK. SERIAN.


OBJEKTIF

  1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran-pembelajaran Sejarah.
  2. Berikhtiar sedaya mungkin untuk mengaplikasikan strategi pengajaran yang inovatif ke arah menggerakkan kecenderungan dan minat pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah.
  3. Memperbaiki prestasi pelajar dalam peperiksaan baik di peringkat sekolah mahupun peperiksaan awam bagi subjek Sejarah berpandukan sistem sasaran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.
  4. Mewujudkan semangat kerja berpasukan di kalangan ahli-ahli Panitia Sejarah dan antara panitia matapelajaran lain serta dengan Persatuan Sejarah,demi kemajuan pelajar.
  5. Berusaha meningkatkan tahap profesionalisme ahli-ahli Panitia Sejarah terutamanya dalam aspek pensejarahan, kajian sejarah tempatan, pengkaedahan, penggunaan sumber dan penguasaan kefahaman isi kandungan pelajaran.